Năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất là luật nào?

Cho tôi hỏi qua năm 2023 thì Luật Kinh doanh bất động sản có sự thay đổi gì hay không? Có các văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản? Câu hỏi của Chị Thư (Cà Mau).

Năm 2023 Luật Kinh doanh bất động sản có sự thay đổi gì hay không?

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thống nào về việc có sự thay đổi của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cho nên hiện tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 vẫn còn hiệu lực.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đầu tư 2020 gồm có 6 Chương cụ thể như sau:

Chương I Những quy định chung

Chương II Kinh doanh bất động sản có sẵn

Mục 1. Quy định chung

Mục 2. Mua bán nhà, công trình xây dựng

Mục 3. Cho thuê nhà, công trình xây dựng

Mục 4. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Mục 5. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Mục 6. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Chương III Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Chương IV Kinh doanh dịch vụ bất động sản

Mục 1. Quy định chung

Mục 2. Dịch vụ môi giới bất động sản

Mục 3. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Mục 4. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

Chương V Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Chương VI Điều khoản thi hành

Năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất là luật nào? Các văn bản nào hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản? (Hình từ Internet)

Các văn bản nào hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023?

Hiện nay có các văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014 bao gồm các văn bản như sau:

Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Công văn 30/BXD-QLN năm 2017 hướng dẫn thực hiện Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD

Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản là gì?

Theo Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản như sau:

– Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn.

– Nhà nước khuyến khích và có chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án được ưu đãi đầu tư.

– Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào đối với dự án được ưu đãi đầu tư.

– Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị, công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

– Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng.

Các hành vi nào bị cấm trong Luật Kinh doanh bất động sản 2014?

Theo Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản bao gồm:

– Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

– Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản.

– Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản.

– Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

– Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

– Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của Luật này.

– Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/nam-2023-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-moi-nhat-la-luat-nao-cac-van-ban-nao-huong-dan-luat-kinh-doan-62813.html

Tin bài liên quan

Xem tất cả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *